วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผศ.สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด พัฒนาบริเวณ โรงพยาบาลสนามวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment