วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานเตรียมงานฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment