วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับผิดชอบรับรายงานตัว และฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565 ดังนี้
1.บัณฑิตลำดับที่ 2242-2300 (หลักสูตร วศ.บ.) รายงานตัวที่ห้อง 36210
2.บัณฑิตลำดับที่ 2301-2344 (หลักสูตร ศศ.บ.) รายงานตัวที่ห้อง 36301
3.บัณฑิตลำดับที่ 2345-2388 (หลักสูตร วศ.บ.) รายงานตัวที่ห้อง อาคาร 36 ชั้น  1

Leave a Comment