วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าคารวะและแสดงความยินดี กับนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนางนุชจรินทร์ บุญทัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์

 

Leave a Comment