วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแห่ต้นกฐิน ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 ซึ่งรวมยอด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ยอดจำนวนเงินที่มีผู้บริจาคร่วมถวายเป็นจำนวนเงิน 20,448 บาท
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment