วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด ท่านคณบดีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สุพัตตรา วะยลุน เยี่ยมชมและให้กำลังใจและทดสอบนักเรียนและนักศึกษา จอมพระประชาสรรค์ และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประดิษฐ์ที่จะไปแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติพร้อมทีมครู วันนี้ซ้อมใหญ่วันสุดท้าย

 

Leave a Comment