วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ณ สนามศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment