วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ม.รภ.สร. ประจำปี 2565
ณ วัดบ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ม.รภ.สร. เป็นประธานในพิธี
งานทอดกฐินสามัคคี ม.รภ.สร. ประจำปี 2565
โดยสรุปยอดกฐินประจำปีนี้ ได้ยอดจำนวนเงินที่มีผู้บริจาคร่วมถวายเป็นจำนวนเงิน 754,603 บาท
ขออนุโมทนา สาธุกับทุกท่าน มา ณ ที่นี้

Leave a Comment