ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าประชุมหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/eXNrgle7IxS51FMi2

Leave a Comment