ฝ่ายงานแนะแนว ด้านกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าทำการบริการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019

Leave a Comment