พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.40 น. บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เสร็จแล้วจึงเปิดให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

จากนั้นเวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล และในเวลา 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการและประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างดี
ครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดย.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
CR : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2236571929714281/2236577923047015/?type=3&theater

Leave a Comment