วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย เข้าพบคณบดี เพื่อหารือเตรียมความพร้อม ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกไผ่ จังหวัดสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สถานที่ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 จะถึงนี้

Leave a Comment