วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรค์ตครบ 1 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมนำบุคลากรและนักศึกษา มาหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้
 

Leave a Comment