วันที่ 19-20 กันยายน 2565
ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในนามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอแสดงความยินดี

กับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 และเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 นี้

#congratulations

ขอแสดงความยินดี

กับ บัณฑิตใหม่ทุกท่าน

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tp7k8g3ocN3248AQ8

Leave a Comment