มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 “อินทนิลช่อที่ 50” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
🥼 การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาและสวมใส่หน้ากากอนามัยสีขาวตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0000 ต่อ 1000, 0 4451 4687

Leave a Comment