บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งกล่าวอวยพร

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2019

Leave a Comment