ยินดีต้อนรับ
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
วิทยากร “โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562”
ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

ยินดีต้อนรับผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์วิทยากร "โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 5 กันยายน 2018

Leave a Comment