รศ.บัญชา ชื่นจิตนำบุคลากรคณะฯ ต้อนรับคณะวิจัยสัญจรจากสถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ผศ.ดร.ศุภางค์ นันตา เพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารวิจัย โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัย ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.google.com/share/AF1QipPhE7xR0hopBATk-pO_uFc436pgaRifSzw1dgl6ATDUxesu57ovD-GYm6LDm_zg0A?key=OEo0RDFDdlB5S0k1cDJoTE9vbWRyMmJMbUhRRi1n

Leave a Comment