วันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานที่ประชุม พร้อมประธานสาขาวิชาฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมตั้งข้อราชการหารือในเรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2018

Leave a Comment