นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคณบดี รับกระเช้าผลไม้จาก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ ที่ทำการเก็บชั่วโมงทำงานที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคณบดี รับกระเช้าผลไม้จาก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment