📣📣📣เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก📣📣📣
😊รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก😊
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
**** เรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ ****
**** เรียน On-site และ Online ****
—————————————————-
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
—————————————————-
ประกาศการรับสมัคร : https://drive.google.com/…/1d0Bfk6977…/view
—————————————————-
รายละเอียดหลักสูตร :
ปริญญาโท : https://drive.google.com/…/1pQTpXZf…/view
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร : https://drive.google.com/…/1f9r1uYoyIIMzTOOkE2eJM
—————————————————-
รายละเอียดการรับสมัคร :
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
– สอบคัดเลือกวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
– รายงานตัวและปฐมนิเทศวันที่ 16 กรกฎาคม 2565
—————————————————-
สมัครออนไลน์ที่ https://bandhit.srru.ac.th/
—————————————————-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โทร. 0 4471 0000 ต่อ 1201 หรือ 0 4451 4616
เพจ : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : @ph.d.itsrru
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โทร : ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด : 093-3256399
ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน : 089-6387452
ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์ : 065-6892829

Leave a Comment