🎯คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 🎯
🔴รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี🔴
ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ รอบที่ 1)
– รับสมัคร >> 16 ก.ย. 64 – 21 พ.ย. 2564
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 23 พ.ย.64
– สอบคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ผ่านระบบ
ออนไลน์จากเว็บไซต์ http://e-testing.srru.ac.th >> 27 พ.ย.64
– สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ >> 28 พ.ย. 64
– ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th >>
30 พ.ย. 2564
– รายงานตัว 30 พ.ย. 64- 3 ธ.ค. 2564
🔴**หลักสูตร วท.บ. , ทล.บ. , วศ.บ. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เท่านั้น!!!**🔴
🔴รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี🔴
ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ รอบที่ 1)
– รับสมัคร >> 16 ก.ย. 64 – 3 มิ.ย. 65
*สมัครพร้อมรายงานตัว โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก*
เว็บไซต์รับสมัคร 📍http://new.srru.ac.th/index.php
ชำระเงินค่าสมัครและค่ารายงานตัวได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา
งานรับสมัครนักศึกษา โทร 044-514601
.
**ทางเลือกและสิ่งสนับสนุนในการศึกษา
✔️ ทุนเพชรอินทนิล เรียนฟรี 100 ทุน
✔️ กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ.
✔️ กองทุนเพื่อการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment