ข่าว 0797

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา แจ้งกำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าใจกระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา และเพื่อให้การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษามีผลสัมฤทธิ์ โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.coop.rmuti.ac.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment