ประชาสัมพันธ์ 1955

เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งอาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ “เรียนจำลองการเรียนการสอนในรูปแบบนิวซีแลนด์ (New Zealand Simulated Classroom)”

ด้วยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด องค์กรที่ให้บริการด้านการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ครู รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง (ครอบครัว) ตลอดเวลากว่า 25 ปี เรียนเชิญส่งอาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ “เรียนจำลองการเรียนการสอนในรูปแบบนิวซีแลนด์ (New Zealand Simulated Classroom)” โดยจัดกิจกรรมวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.15 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารนานมีบุ๊คส์ สุขุมวิท 31 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุฑามาศ คุณรัฐนันท์ โทรศัพท์.0-2662-3000 ต่อ 4313 และ 4408

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment