ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 เซ่นไหว้บรรพบุรุษตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมร และเชิญร่วมสนับสนุนเครื่องจูนโฎนตาและเครื่องแซนโฎนตา ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

Leave a Comment