บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2019

Leave a Comment