รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

ทั้งนี้มีการดำเนินการไปตามลำดับพิธีการ เริ่มตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ หน้าพระอุโบสถ ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ เวลา 17.00 น. พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ ประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์เวลา 17.10 น.ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ พระเถราจารย์และพระสวดภาณวารขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณญารต่อไป จนถึงเวลา 22.00 น.

โดยมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริการสถานศึกษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสุรินทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2019

Leave a Comment