ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนและสรุปโครงการที่จะดำเนินการลงพื้นที่ในเขต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในคราวต่อไป

 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนและสรุปโครงการที่จะดำเนินการลงพื้นที่ในเขต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในคราวต่อไป

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018

Leave a Comment