วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 16/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment