วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ
ผศ.ดร.สาคร พัวพันธ์ ดร.สุรสิงห์ อารยางกูร ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร นายสังเวียน ก้อนทอง น.ส.เจนจิรา ชิดชอบ น.ส.นลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ และบุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล
เข้าร่วมจัดการอบรมในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กสำหรับงานเกษตร “ ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

โดยในโครงการครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายวรวุฒิ ลิ้มสิริ นายอำเภอลำดวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากธนาคารออมสิน ภาค ๑๒ อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

————————————————————

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับธนาคารออมสิน ภาค ๑๒ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค ๑๒ จะจัดการอบรมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่สมาชิกธนาคารออมสินที่ถือบัตรสวัสดิการภาครัฐ จำนวน 6 กิจกรรมใน 3 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย
1. อำเภอลำดวน จัดการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กสำหรับงานเกษตร การจับผ้าและการผูกผ้า การส่งเสริมและพัฒนาขนมพื้นบ้านเพื่อประกอบอาชีพ
2. อำเภอท่าตูม จัดการอบรมการเพ้นท์ตะกร้าและตกแต่งด้วยเทคนิคเดคูพาจ การแต่งหน้าทำผมพื้นฐาน
3. อำเภอปราสาท จัดการอบรมการเลี้ยงกบและการแปรรูปกบ

ขอบคุณข้อมูล/ภาพประกอบเพิ่มเติมจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ธนาคารออมสิน ภาค 12
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/iYmDKUAmhoNyJ78s5

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018

Leave a Comment