วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมฝ่ายงานอาคารสถานที่ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งให้นโยบายด้านงานอาคารสถานที่

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.google.com/share/AF1QipP8cYINbGJ5bwTQOclEp3R-eC0EqmHAxWhhdaHqKZli24-Cdkqc1nkxjWq9MxlLlQ?key=VVR5UGpwV0toallPWGlYU1dHcWkwZWJmUG5OVllB

Leave a Comment