วันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสู่สถาบันการศึกษา ประจำปี 2560 และแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment