วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยากรพิเศษโดย นายทักษิณ แก้วขวัญข้า ผู้จัดการธนาคาร และเจ้าของกิจการส่วนตัว ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานมากมาย(ศิษย์เก่า) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36

รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment