#เรียนแล้วมีงานทำ #จบแล้วมีงานทำ #ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถาม 044-041554, 044-041555
https://www.facebook.com/indussrru/photos/a.741466615891494/2533617796676358/?type=3&theater

 

 

Leave a Comment