#ศิษย์เก่าสัมพันธ์ #มาเป็นครอบครัวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #พัฒนาคนพัฒนางานสร้างบัณฑิตมืออาชีพ
#เรียนแล้วมีงานทำ #จบแล้วมีงานทำ #วิศวกรรมการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถาม 044-041554, 044-041555

#ศิษย์เก่าสัมพันธ์ #มาเป็นครอบครัวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #พัฒนาคนพัฒนางานสร้างบัณฑิตมืออาชีพ#เรียนแล้วมีงานทำ…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019

Leave a Comment