วันนี้ (วันที่ 27 ธันวาคม 2560) รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ,คณบดีทั้ง 5 คณะ และเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

 

Leave a Comment