…บางคนมองนวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลง แต่เรามองมันแบบนั้นเลย เพราะมันคือสิ่งที่ทำให้หลาย ๆ อย่างดีขึ้น…
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต SRRU 💜💚
🎯สมัครรหัส 5004🎯
⚙️คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม⚙️
#ชวนน้องเรียนต่อ #รับสมัครนักศึกษา #แนะแนว66 #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #dek66 #มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment