สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561(Thailand Research Expo 2018)
ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ได้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 2 ผลงาน ได้แก่
นวัตกรรมการผลิตเส้นไหมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และชุดส่งกำลังจากสว่านไฟฟ้าไร้สายขับเคลื่อนรถเข็นสำหรับผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ

ซึ่งผลการประได้รับรางวัล 3 รางวัล
ผลงานนวัตกรรมการผลิตเส้นไหมฯ
1. รางวัลข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัล ระดับเหรียญเงินในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
3. ผลงานชุดส่งกำลังจากสว่านไฟฟ้าไร้สายฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการประกวดเช่นเดียวกัน

//ขอบคุณข้อมูลจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://www.facebook.com/aek.surin/posts/2432803966744779

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018

Leave a Comment