🔴>>สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า<<🔴
🎯คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์🎯
🎯รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ และภาคพิเศษ รอบที่ 1)
– รับสมัคร 16 ก.ย. 64 – 21 พ.ย. 2564
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 พ.ย.64
– สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ 27 พ.ย.64
– ประกาศผลการสอบคัดเลือก 30 พ.ย. 2564
– รายงานตัว 30 พ.ย. 64- 3 ธ.ค. 2564
.
เว็บไซต์รับสมัคร 📍http://new.srru.ac.th/index.php
ชำระเงินค่าสมัครและค่ารายงานตัวได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา
งานรับสมัครนักศึกษา โทร 044-514601
.
**ทางเลือกและสิ่งสนับสนุนในการศึกษา**
✔️ ทุนเพชรอินทนิล เรียนฟรี 100 ทุน
✔️ กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ.
✔️ ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment