สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น ชื่อหลักสูตร “วิศวกรรุ่นเยาว์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 14 พย 2561 ที่ผ่านมา

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment