วันที่ 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น การออกแบบด้วยโปรแกรม sketch up ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องโสต โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

 

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น การออกแบบด้วยโปรแกรม sketch up ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องโสต โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

โพสต์โดย บุแกรงวิทยาคม บกว เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018

Leave a Comment