ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 อาจารย์เอกราช นาคนวล นางศุภกาญ ยืนนาน และนายปิยวิทย์ วงษ์มณี
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน “วิถีใหม่ วิถีเเห่งอนาคต” สมรรถนะเเละความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment