ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับ “โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 10” ประจำปี 2561. ในงานรัชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2018

Leave a Comment