วันที่ 3 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมแข่งขันและเดินขบวนในพิธีปิด

กิจกรรมกีฬาระว่างคณะ “อินทนิลเกมส์” ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560

     

Leave a Comment