😍😍 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่ ศิษย์เก่า เทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน (เทคนิครัตนบุรี) มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ #รุ่นพี่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #SRRU #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 👏👏

Leave a Comment