อ.วชิรพล แสนโซ้ง และ นายโปเสก ภาณุรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เดินทางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนก วิศวกรรม ณ บริษัท พนัส ฟีตมิลล์ จำกัด ผู้ผลิตอาหารไก่ บริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัดตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Leave a Comment