ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561 โดย นายจิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561

 

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2018

Leave a Comment