วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 รองศาตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาคณะฯเข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ”
โดย ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พื้นที่ดำเนินกิจกรรม
แนวรั้วมหาวิทยาลัย
-ฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างตลอดแนว
-ตลอดแนวรั้วมหาวิทยาลัยริมคลอง

กิจกรรมที่กำหนด
1.ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ที่ยื่น
ออกมานอกรั้ว
2.กวาดและจัดเก็บเศษ
หญ้าที่ตัดและนำไปทิ้ง
ที่จัดพักใบไม้พักเศษหญ้า

 

ในภาพอาจจะมี 26 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment