ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ เข้าพบกลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เตรียมนำเสนอโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับความสามารถ ในการประกอบการกลุ่มชุมชน ตลอดจนสร้างรายได้และอาชีพได้

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment