กีฬาสีประจำคณะ “เทคโนโลยีสัมพันธ์อุตสาหกรรมน้องพี่” คัฟ ครั้งที่ 45

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์ อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกีฬาสีภายในคณะ “เทคโนโลยีสัมพันธ์อุตสาหกรรมน้องพี่” คัฟ ครั้งที่ 45 โดยมีนายกมล กิจสัมธ์วงค์ นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงาน อาจารย์ จิราวัฒน์ รักการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1916332005071610&id=737733652931457

Leave a Comment